Sport for Development and Peace markers for første gang 6. april
Idrett for utvikling og fred bevegelsen refererer til den internasjonale FN dagen: «Sport for Devel...
Felttur til Tanzania
«Kommer dere fra Right To Play? Uten dere hadde jeg ikke vært der jeg er i dag» sier den blide og u...
FINANSSELSKAPET NESS RISAN OG PARTNERS AS ER NY STØTTESPILLER
FLERE ARBEIDSGIVERE LEGGER TIL RETTE FOR AT ANSATTE SKAL FÅ MULIGHETEN TIL Å ENGASJERE SEG. NESS RI...
Påmelding til Viking Race 2014 har startet!
Arrangementet Viking Race støtter opp om Right To Plays arbeid med å gi barn og unge i vanskeligs...
 

 

Right To Play skal gjennom lek og idrett utdanne og bedre barn og unges evne til å takle utfordringene ved fattigdom, konflikt og sykdom i vanskeligstilte områder i verden.

 

 SAMARBEIDSPARTNERE