Eksplosjonen i Beirut 4. august har bidratt til å forverre situasjonen ytterligere for landets innbyggere. Dårlig økonomi, interne uroligheter, flyktningkrise og COVID-19 preget Libanon i forkant av den fatale eksplosjonen, og når trenger landet mer enn noen gang bistand.

Right To Play har vært tilstede i Libanon i over ti år, og har brukt lek som læringsverktøy for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Våre programmer har hatt et særskilt fokus på vanskeligstilte libanesiske familier samt syriske og palestinske flyktninger i uformelle bosetninger.

Beirut Emergency Appeal - Image 3 - Web.jpg
Right To Play frivillige bidrar til opprydningsarbeidet i Beirut
Med barna i fokus

I etterkant av eksplosjonen har vi forsterket vårt psykososiale arbeide for å redusere traumer, styrke barnas mentale helse og bistå med å bearbeide sorg og tap. I kriser som barna i Beirut nå står ovenfor er det viktig at de raskt får tilgang til profesjonell hjelp.

"Dette er første gang siden eksplosjonen jeg har sett sønnen min aktiv, glad og pratsom"
Sitat far til et av barna i vårt program i Beirut med fokus på mental helse

Siden 2013 har vi opparbeidet oss svært god erfaring med å bruke lekbaserte aktiviteter i vårt arbeid med syriske flyktninger og andre traumatiserte barn. Denne erfaringen blir svært viktig når vi nå har startet vårt arbeid med å bistå barna som har blitt påvirket av de enorme ødeleggelsene forårsaket av den uventede eksplosjonen. Vår første prioritet er å støtte barna slik at de får bearbeidet inntrykkene, redselen og tapene de sitter igjen med.

Vårt fokus

For å bistå barna i Beirut med øyeblikkelig og helhetlig støtte har vi implementert en tilnærming basert på beskyttelse, samt langsiktig gjenoppbygging av sosial og fysisk infrastruktur som ivaretar barnas utvikling;

  • Bruk av lekbasert aktiviteter med fokus på mental helse. For å bearbeide traumer, sorg og tap bruker vi aktiviteter utviklet for barn på flukt og fordrivelse. Barn, unge og foresatte deltar sammen for å styrke tilhørighet og familiesamhold.
  • Mobilisering av frivillige og samfunnsaktører. For å styrke stabilitet, fremgang og solidaritet har vi engasjert vårt lokale nettverk for å bistå i vårt arbeid for å nå flest mulige barn rammet av eksplosjonen.
  • Gjenoppbygge og rehabilitere klasserom og undervisningsområder. Ved å engasjerer ungdom tilknyttet våre yrkesopplæringsrogram i byggfag har vi i samarbeid med ingeniører og eksperter startet opprydding, rehabilitering og gjennoppbygging av klasserom.
  • Bistå utdanningsmyndighetene med støtte det kommende skoleåret. Våre eksperter vil bidra med erfaringer vedrørende innskrivning på skolen, frafall og undervisning for utsatte barn. I tillegg vil vi kurse lærere til å bruke lek som læringsverktøy i undervisningen.

Nå trenger vi din hjelp for å nå flest mulige barn i Beirut. Du kan støtte våre programmer på linken nedenfor, eller Vippse et frivillig beløp til 3000.