Koronaviruset har en betydelig innvirkning på lokalsamfunn over hele verden, og rammer barna i våre prosjekter hardt. I Right To Play jobber vi med noen av de mest utsatte barna i verden, og når en krise som denne inntreffer blir de ekstra sårbare. Våre prioriteringer er alltid å sørge for tryggheten til barn og ansatte i våre prosjekter. Deretter fortsetter arbeidet med å beskytte, utdanne og styrke disse barna.

I den nærmeste fremtid vil den globale situasjonen endre seg drastisk, noe som vil medføre store utfordringer. Med 20 års erfaring er vi godt rustet til å møte disse utfordringene, men vi er svært avhengig av deg og våre andre støttespiller for å imøtekomme disse på best mulig måte.

Som organisasjon har vi en viktig rolle for å ivareta barnas helse og trygghet i krisesituasjoner. Vi har i 20 år brukt lek som metode for å lære barn som vokser opp under vanskelige forhold om ernæring, hygiene og hvordan de kan beskytte seg mot farlige sykdommer.

Under ebolautbruddet i Liberia i 2014 erfarte vi hvordan lek redder liv. Ved å bruke lek som læringsmetode lærte vi barna om sykdommen, hvordan den smitter og hva de kunne gjøre for å unngå den. Dette bidro til at flere barn, deres familier og omgangskrets holdt seg friske. Gjennom pedagogiske, engasjerende og morsomme leker lærte vi barna grunnleggende tiltak for å ivareta egen og andres helse, som for eksempel gjennom håndvaskeleken og hvordan hilse med albuene.

Nå jobber vi med samme tilnærmingen for å unngå spredning av koronaviruset. Flere av våre pedagogiske leker med fokus på god helse blir implementert i våre programmer, og de stedene vi ikke lenger kan møte barna fysisk blir det lagt opp til alternative læringsmetoder for å nå barna (som for eksempel hjemlevering av skolemateriale og undervisning over radio).

Vi holder dere oppdatert på hvordan denne krisen påvirker våre programmer, og hvordan vi gjør alt vi kan for å beskytte, utdanne og styrke barna i denne krevende situasjonen. Vi setter stor pris på deres støtte, og for at dere bidrar til at de mest utsatte barna kommer best mulig gjennom denne krisen.