Donate to help children in Gaza →

Livsviktig lek for flyktningbarna i Thailand

Thailand_Mae La Refugee camp.jpg
Lek skaper samhold og viktig læring, og er alle barns rett uansett hvor de bor

Den største aktivitetsdagen noensinne i regi av Right To Play ble nylig avholdt for barna i Mae La flyktningleieren. Her fikk over 700 barna mulighet til å leke, lære, samarbeide og bli kjent med hverandre​.

Mae La er den største flyktningleiren i Thailand, som grenser mot Myanmar. På det smale, bratte området, som ligger ved elven Yuam, bor det over 30 000 fordrevne muslimer, myanmesere og Karanere. Hvorav halvparten av er under 17 år. De fleste bor i små hytter som er laget av jord, blader og bambus, og som i tillegg huser griser, geiter og høner. Fasiliteter som toalett, vann og matlaging deles av alle. Disse ekstreme boforholdene gir store hygiene- og helseutfordringer​

I over 15 år har Right To Play vært tilstede i Mae La. Gjennom lek og aktivitet har Right To Play bidratt til at sørget barn og unge har fått utdanning og ferdigheter til å håndtere situasjonen de befinner seg i.

Et eksempel på dette er hvordan man forebygger sykdommer som tyfoid, dysenteri, kolera og malaria. Gjennom «håndvask-stafetten» bruker lærerne lek og aktivitet på en engasjerende og inkluderende måte slik at barna lærer seg hvordan sykdommer spres og hvordan de kan forebygges. "Håndvask-stafetten" omfatter ikke bare viktigheten av god hygiene, men endrer også atferden i leiren. Barna tar med seg kunnskapen hjem og lærer sine familier viktigheten av god hygiene samt etablering av håndvask-stasjoner i husstanden.

Disse grunnleggende tiltakene gir gode resultater for å holde familiene friske. I tillegg påvirker de samholdet mellom barna som bor i leieren samt bygger tillit og forståelse dem i mellom. Dette er spesielt viktig for jenter, som ofte blir holdt hjemme fra skolen i frykt for overgrep og utnyttelse. ​