Siden 1. august har 480 PGS ansatte gått, løpt, syklet og rodd til sammen 281 855 km! Hver kilometer som ble registrert i bedriftens Fitness Fundraiser program genererte en donasjon til våre programmer. I løpet av tidsperioden på fem måneder tilbakela deltagerne i snitt 4 km hver dag, noe som bidro til en donasjon på til sammen USD 30 000 til Right To Play.

-Vi er svært takknemlige for innsatsen til de ansatte hos PGS. Aktivitetene de har utført bidrar til at over 1 000 barn kan å delta i våre programmer, sier Jimmy Vika, daglig leder i Right To Play Norge.

PGS President og CEO, Rune Olav Pedersen, var godt fornøyd med innsatsen blant sine ansatte og synes det var meget bra at halvparten av de som deltok jobber off-shore.

-Jeg er svært stolt over PGS` donasjon til Right To Play, og verdien det tilføre deres programmer. Samtidig vil jeg takke hver og en av våre ansatte som aktivt bidro til dette viktige formålet. Jeg er imponert over deres deltagelse og engasjement, sier Rune Olav.