Det siste året har vært ekstra vanskelig for de mest utsatte barna i verden. COVID-19 har har bidratt til store forandringer i livene til mange, og for noen har det vært atter en krise de har blitt utsatt for. Til tross for store utfordringer kjemper barn og unge seg gjennom krig, katastrofer og ulikheter. De har en iboende kraft i seg for å overleve, utvikle seg og bli pådrivere for samfunn de vokser opp i. Men det klarer de ikke alene, derfor er Right To Play tilstede for å gi de mest sårbare barna beskyttelse, utdanning og styrke slik at de har de beste forutsetningene til å forme sin egen fremtid. Gjennom kampanjen Won´t Stop Me hyller vi disse barna.

Den pågående pandemien forverrer situasjonen til barna i fattige land. Ulikhetene blir større, fattigdommen øker og flere blir utsatt for vold, overgrep og utnyttelse. Right To Play er tilstede i 14 land, og gjennom våre programmer bidrar vi til å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Her kan du møte noen av dem.


Irene forebygger COVID-19 smitte i nabolaget

I en landsby nord i Ghana banker Irene (12) på dørene i nabolaget for å forebygge COVID-19 smitte, samtidig som hun avkrefter feilinformasjon om det smittsomme viruset.

Irene - Ghana - Image 1 - Web.jpg


Mateus elsker skolen

Da koronapandemien stengte ned skolene i Mosambik, ble Mateus fortvilet. De avgjørende prøvene for videre skolegang var like om hjørnet, og det største ønsket hans er å studere. For å holde seg oppdatert begynte han å følge TV-undervisning TELESCOLA, som er et samarbeid mellom Right To Play og Regjeringen i Mosambik.

Mateus - Lockdown Won't Stop Me - Image 2 - Web.jpg


Judith trosset farlige tradisjoner

Da skolene i Tanzania stengte grunnet COVID-19, fulgte en kraftig økning av kjønnslemlestelse av jenter. Judith sto opp for sine rettigheter, trosset sosiale forventninger og nekte å la seg bli omskjært.

Judith - Tanzania - Discrimination Won't Stop Me - Image 2 - Web.jpg


Daniyal holder motet oppe

Daniyal´s familie overlevde eksplosjonen i Beirut, men mistet alt de eide. Moren hans trodde aldri at hun ville se han smile igjen, men gjennom psykososial støtte har Daniyal fått motet tilbake.

Daniyal - Disaster Won't Stop Me - Image 3 - Web.jpg